Veilige schoolroute

Om leerlingen zo veilig mogelijk naar school te laten komen is een verkeersplan opgesteld.

Klik hier voor de ouderbrief vanuit de gemeente.

 

Besluiten en bebordingsplannen vindt u hieronder:

Informatieve routekaart voor ouders
Verkeersbesluit Kersenlaan
Volledige bebordingsplan schoolomgeving