Overblijven

In het nieuwe schooljaar zal de stichting Overblijven wederom de zorg dragen voor het overblijven. Op onze school kunnen de kinderen desgewenst overblijven. De organisatie daarvan is in handen van de Stichting Overblijven Basisschool Franciscus Bunde. Contactpersoon is de heer J.Henssen, Kalverhof 15, tel. 043-  3646724  tso.franciscusbu@innovo.nl

Toezicht wordt verzorgd door vaste overblijfkrachten.

De leerlingen blijven per unit over.

U kunt uw kind alleen laten overblijven als u het aanmeldt bij ISY-overblijven. De handleiding voor ouders vindt u hier ook. U kunt hier tegoeden kopen voor het overblijven. Afmelden dient u vóór 11.00 u te hebben gedaan.

Wilt u meer weten over het overblijven, in de koffiekamer ligt het handboek overblijven.

Klik hier voor het algemeen reglement.

Klik hier voor de tarieven en vergoedingen.