Overblijven

Op onze school kunnen de kinderen desgewenst overblijven. De organisatie daarvan is in handen van de Stichting Overblijven Basisschool Franciscus Bunde.
Contactpersoon is de heer J.Henssen, Kalverhof 15, 6241 CZ Bunde
tel. 043-3646724 / 06-22321792
tso.franciscus.bunde@gmail.com

rekeningnummer NL31RABO 0109 7196 89

Toezicht wordt verzorgd door vaste overblijfkrachten.
De leerlingen blijven per unit over.

U kunt uw kind laten overblijven na aanmelding via ISY-overblijven. De handleiding voor ouders vindt u hier ook. U kunt hier tegoeden kopen voor het overblijven. Afmelden dient u vóór 11.00 u te hebben gedaan.

Wilt u meer weten over het overblijven, in de koffiekamer ligt het handboek overblijven.

Klik hier voor het algemeen reglement.

Klik hier voor de tarieven en vergoedingen.