Medezeggenschap Raad / MR

U kunt de MR een mail sturen via: mr.franciscusbu@innovo.nl

Notulen MR  
2020-2021 31-08-2020
  06-10-2020
  18-11-2020
  11-01-2021
  24-02-2021
  06-04-2021
  19-05-2021
2021-2022 29-09-2021
  02-11-2021
  15-12-2021
  02-02-2022
  31-03-2022
  19-04-2022
  19-05-2022
  13-07-2022
2022-2023 Jaarverslag 2021-2022
  21-09-2022
  09-11-2022
  19-12-2022
  08-02-2023

De Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden waarin de geledingen personeel (PMR) en ouders (OMR) van onze school vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan dat het overleg voert met het schoolbestuur. De MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 leden gekozen uit en door personeel en 3 leden gekozen uit en door de ouders. Een zittingsperiode is 3 jaar. Leden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. Daarnaast is de school in de GMR (gemeenschappelijke MR) van de stichting INNOVO vertegenwoordigd middels ouders (kan ook van andere scholen zijn). Hier worden alle bovenschoolse zaken besproken. De MR-vergaderingen zijn openbaar.

De 3 teamleden zijn:
Gina Niessen - Secretaris
Gabriëlle Engelen
Peter Vroomen
Deze personeelsleden zijn op school bereikbaar.  Tel. 043-3641508

De 3 ouderleden zijn:
Thera Lardinois - Voorzitter
Karin America
Martijn Kempen
Simone Meewis (tijdelijk adviserend lid)

De directeur Ron Winkens is aanwezig als adviseur van de MR.