Opleidingsschool

Stagiaires zijn bij ons op school om als onderdeel van hun opleiding ervaring op te doen in de dagelijkse praktijk van de basisschool en in het werken met kinderen.
Iedere stagiaire valt onder de verantwoordelijkheid van een begeleidende mentor. Zij worden op de eerste schooldag geïnformeerd door stage-coördinator Rob Stevens over het onderwijsconcept, de manier van werken en omgaan met kinderen en team in deze school. Elke stagiaire heeft vanuit de opleiding een coördinator en op school een eigen mentor.

De rol van de onderwijsassistent-stagiaire op basisschool Franciscus is:
- Ondersteunende werkzaamheden in de unit/school.
- Begeleiden van kleine groepjes kinderen tijdens de lessen.

De rol van de Pabo  stagiaire op basisschool Franciscus is:
- Ondersteunende werkzaamheden in de unit/school.
- Geeft instructielessen aan groepen kinderen.
- Draagt mede zorg voor het pedagogisch klimaat in de groep.
- Het leren om zelfstandig te kunnen functioneren binnen ons schoolconcept.

De rol van de LIO-stagiaire op basisschool Franciscus is:
- Ondersteunende werkzaamheden in de mentorgroepen/school.
- Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor de unit.
- Neemt deel aan oudergesprekken, studiedagen, vergaderingen.
- Is gelijkwaardig teamlid.

Soms komt het voor dat er ook stagiaires vanuit andere opleidingen zijn. Zo zijn in het verleden al eens stagiaires vanuit het HBO SPW, CIOS en universitaire studies als Pedagogiek geweest. Zij hebben vergelijkbare rollen zoals boven beschreven.

LIO = Leraar in Opleiding
De LIO-stagiaire is in haar laatste opleidingsjaar en laat in haar eindstage zien of zij alle competenties bezit die zij nodig heeft om het diploma te behalen. Alleen de LIO-stagiaires ontvangen een stage vergoeding.