Leerlingenraad

Elk schooljaar kiezen onze leerlingen 6 vertegenwoordigers, de leerlingenraad. In unit 5/6 (3 groepen) en 7/8 (3 groepen) kunnen leerlingen zich opgeven voor de leerlingenraad. Deze leerlingen presenteren zich voor hun eigen groep en democratisch wordt er via stembiljetten in elke groep 1 kandidaat gekozen. 

We bedanken alle leerlingen die zich presenteerden voor hun visie en hun ideeën. 

Uiteindelijk zijn de onderstaande leerlingen dit jaar gekozen.  

5/6A Sophie Heuts          7/8A Janne Gijsen
5/6B Ruben Lexis           7/8B Bo van Berlo
5/6C Stijn van der Put    7/8C Femke Hensels 

De leerlingenraad vergadert tijdens schooluren, onder leiding van onze directie; Meester Ron en Meester Rob.

lees hier: 
Verslag leerlingenraad 3 november 2022. 
Verslag leerlingenraad 15 december 2022.
Verslag leerlingenraad 23 maart 2023.