Leerlingenraad

Elk schooljaar kiezen onze leerlingen 6 vertegenwoordigers, de leerlingenraad. In unit 5/6 (3 groepen) en 7/8 (3 groepen) kunnen leerlingen zich opgeven voor de leerlingenraad. Deze leerlingen presenteren zich voor hun eigen groep en democratisch wordt er via stembiljetten in elke groep 1 kandidaat gekozen. 

We bedanken alle leerlingen die zich presenteerden voor hun visie en hun ideeën. 

Uiteindelijk zijn de onderstaande leerlingen dit jaar gekozen.  

5/6A Lizzy Gijsen           7/8A Santiago Salter 
5/6B Joris Rouschop     7/8B Alyssa Dorregeest 
5/6C Daphne Jansen      7/8C Sterre Ariaans 

De leerlingenraad vergadert tijdens schooluren, onder leiding van onze directie; Meester Ron en Meester Rob.