Huiswerkbeleid BS Franciscus

Inleiding: 

Tijdens oudergesprekken, ouderavonden en gesprekken tussen leerkrachten komt regelmatig de vraag naar voren hoe wij op bs Franciscus omgaan met huiswerk. 

Het gaat hierbij vaak om de volgende vragen/opmerkingen: 

 

 • Mag mijn kind extra huiswerk om nog een keer te oefenen bv. 

     spellingscategorieën, tafelsommen etc.? 

 • De leerling heeft de planning in een bepaald vakgebied niet af en mag/moet het thuis afmaken. 

 • Moeten kinderen thuis leren voor een topo-toets? 

 • Hoe bereiden jullie de kinderen voor m.b.t. het omgaan met huiswerk t.a.v. de overgang naar het voortgezet onderwijs? 

 

Hoe verder? 

Een aantal argumenten uit wetenschappelijke onderzoeken heeft ons als team aan het denken gezet: 

 • Huiswerk heeft geen of nauwelijks effect op de prestaties van leerlingen op de basisschool. 

 • De rol van de ouders; van een onderwijzende rol mag geen sprake zijn. Risico van onbewuste verkeerde uitleg op basis van eigen ervaringen. 

 • Frustraties in de gezinssituatie. 

 • Huiswerk moet niet hetzelfde zijn voor de hele groep, maar moet worden afgestemd op het niveau van het kind. 

 • Kinderen moeten eerst leren plannen (vaardigheden). 

 • Leerlingen moeten kunnen weten hoe ze aan informatie komen. 

 • Huiswerk is niet bedoeld om leerachterstanden weg te werken. 

 • Extra leertijd kan het eigenlijke leerniveau van het kind vertroebelen waardoor het kind vanaf leerjaar drie in het voortgezet onderwijs in de problemen kan komen.   

 • Het accent ligt niet zozeer op het huiswerkresultaat maar op het huiswerkproces 

 

 

Voor alles geldt dat kinderen tijd moeten hebben om na school te ontspannen en lekker te kunnen spelen. Het kind moet kind kunnen zijn. 

 

Pagina-einde 

Conclusie 

 

Op basis van de informatie die nu betreffende huiswerk geven op de basisschool voor handen is, zijn wij van mening dat huiswerk in de groepen 1 t/m 6 niet bijdraagt aan betere leerprestaties. 

Hoewel leren in eerste plaats op school plaatsvindt, kan huiswerk de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van kinderen stimuleren. Kinderen, die thuis komen met werk en zorgen dat zij dit volgens afspraak tijdig op school inleveren, hebben geleerd. Hierdoor leren zij leren en worden zij voorbereid op de situatie in het voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt hun trots en zelfvertrouwen gestimuleerd. 

In het voortgezet onderwijs worden van begin af aan hoge eisen aan de kinderen gesteld m.b.t. het maken van huiswerk. Het is goed wanneer de kinderen hier op de basisschool vanaf leerjaar 7 al mee in aanraking zijn gekomen. Zij hebben dan twee jaar de tijd om de vaardigheden die bij het huiswerk maken horen, te leren. 

 

Visie: Eerst het kind, dan de leerling!  

Vanuit deze visie geven wij op bs Franciscus niet structureel huiswerk mee in de leerjaren 1 t/m 6. In deze leerjaren krijgt u van ons regelmatig via ISY suggesties ter ondersteuning van de educatieve ontwikkeling van uw kind.  Bijvoorbeeld tips om leesplezier te bevorderen, gezelschapspelletjes, educatieve spellen-apps, educatieve tv-programma’s, enz.  

Op basis van bovenstaande kunt u betreffende huiswerk het volgende van ons verwachten: 

 

 1. In leerjaar 7 krijgen de leerlingen 2 tot 3 keer per week huiswerk 

 1. In leerjaar 8 krijgen de leerlingen iedere dag huiswerk.  

 

Het huiswerk zal worden afgestemd op het niveau van de leerlingen. In deze twee leerjaren leren ze plannen d.m.v. agendagebruik en leren ze hoe ze moeten leren. Dit met het oog op het voortgezet onderwijs. 

 

Afbeeldingsresultaat voor huiswerk